| Djursjukhus | Hundsport.se
fre 2 maj 2008
Aktuellt nr...
Ledaren
"Wilseledare"
Länsklubbar
Agilityhundar
Brukshundar
Lydnadshundar
Hundkapp
Freestyle
Junior handling
Hundungdom
Bragdhundar
Artikel-Bank
Rad-annonser
Veterinären berättar...
Roligt men ansvarsfullt: Valpbesiktning

Besiktning av valpar är en av de roligaste men också mest ansvarsfulla uppgifterna för en veterinär.

HEMBESÖK. BELÅTEN GLIDER jag av cykeln, lutar den mot väggen och hakar loss cykelväskan. Valpbesiktning är ett av de roligaste jobben. En halv eftermiddag i Märtas kök med åtta ljuvliga valpar, vaccin, papper och stämplar och som avslutning ett glas av husets röda saft och kanske nybakad sockerkaka.
Enligt Svenska Kennelklubbens regler skall valpar vara besiktigade inom en vecka före försäljning. Det skall ge uppfödaren och valpköparen den tryggheten att valpen är felfri vid leveransen – eller att eventuella fel upptäcks. Hembesök är att föredra, särskilt om det är många valpar.
Jag undersöker varje valp noga och systematiskt och eventuella avvikelser noteras på ett särskilt intyg, antingen de har betydelse för hälsan eller inte. Låt oss gå igenom en besiktning från början till slut så skall jag berätta hur jag undersöker valpar.
Protokollet inleds med uppgifter om vem som begärt undersökningen och varför (försäljning, köp, försäkring eller annat). Därefter följer uppgifter om valpens identitet: stamboksnamn, ras, och kön.
ID-märkningen skall kontrolleras och eventuellt chips skall avläsas och numret anges. Alternativt märks valparna i samband med besiktningen. I det fallet har uppfödaren ofta kännetecken på valparna, särskilt om det gäller åtta svarta pudlar som lätt kan förväxlas. Olikfärgade halsband, en tippex-klick på någon kroppsdel eller olika frisyrer underlättar.

Avmaskning och vaccination
Valparna bör vara avmaskade före besiktning och vaccination. Vaccinet har bättre effekt på maskfria valpar. Avmasknings datum och preparat anges av uppfödaren och förs in på protokollet. Avmaskning bör även ske efter en tid i det nya hemmet och valpköparen bör då använda ett annat preparat än uppfödaren för att komma åt eventuellt resistenta parasiter.
Valparna bör vaccineras mot valpsjuka, hepatit och parvovirus. Ett kombivaccin med alla tre komponenterna ger gott skydd. Vaccinationen upprepas efter cirka en månad.

 
Undersökning
Eventuella missljud på hjärta och lungor upptäcks med stetoskopet.

 


1. Allmäntillstånd, hull
Begreppet allmäntillstånd avser det allmänna intryck valpen ger: är den spänstig och alert, rörlig och proportionerlig? Beter den sig normalt i samspel med människor och hundar? Känns den kompakt och stadig att ta i och verkar den behärska sin kropp och sina rörelser?
Exempel på hundar som kan få anmärkning här är så kallade ”vedbodsvalpar” som far in i ett hörn och gömmer sig i brist på social träning. Ett annat exempel är slöa och magra valpar med uppsvälld buk som kan tyda på mask eller felutfodring (eller båda delarna). Även fetma kan leda till en kommentar men är ju lätt och rätta till. Överutfodring beror ofta på ovana och alltför stor välvilja hos uppfödare som har sin första kull.

2. Hud, päls och slemhinnor
Huden undersöks genom att man viker undan pälsen. Sårskador, onormala hudknölar och eventuella ärr noteras. Hudrodnad, plitor och blemmor kan tyda på överkänslighet eller hudparasiter och kan behöva utredas vidare.
Löss ser jag med blotta ögat medan lusägg och mjällkvalster (caninskabb) kan behöva studeras med förstoringsglas eller under mikroskop. Rävskabb ger klåda och ibland håravfall på bestämda kroppsdelar medan demodex (hårsäckskvalster) bara ger kala fläckar som oftast sitter i ansiktet.
Pälsen skall vara frisk. Kort päls skall vara blank, lång päls skall vara luftig och sträv päls skall vara – sträv. Avvikande hårlag noteras och om pälsen är osund söker jag hitta orsaken.
Slemhinnorna i munnen och runt ögonen skall ha rosa färg, aningen ljusare än hos den vuxna hunden. Onormalt blek färg ses vid blodbrist och grårosa eller blårosa färg vid dålig blodcirkulation som i sin tur oftast orsakas av hjärtfel.
Lymfknutorna under hakan, framför bogarna och i knävecken känns igenom parvis. Enstaka förstoring ses vid lokal infektion medan generell förstoring kan tyda på fel i immunförsvaret.
Eventuell förekomst av navelbråck eller ljumskbråck kontrolleras också under denna punkt.

3. Ögon och öron
Undersökning av ögon och öron kräver god belysning. Pupillernas förmåga att svara på ljus kontrolleras och att hunden verkar se och att ögat är blankt och i övrigt normalt. Likaså noteras om ögonen rinner eller varar. Jag kontrollerar att ögonlocken ansluter som de skall och att hunden blinkar normalt. I några raser ögonlyses valparna före försäljningen (exempelvis collie och shetland sheepdog).
Huden i öronen skall ha normal färg och örongången skall bara fri och öppen och inte ha någon beläggning. Många uppfödare rengör örongångarna ordentligt vid 6-7 veckors ålder. Brunt sekret med jästlukt kan tyda på svamp och svart grynigt sekret och klåda på öronskabb. Beläggningar kan behöva undersökas närmare.

4. Tänder (bett)
Man kan förstås bara uttala sig om mjölktänderna. Onormalt sen tandsprickning skall noteras och likaså brist på tänder eller om valpen har övertaliga tänder. Felaktigt pekande hörntänder är inte ovanligt, särskilt om underkäken är litet väl smal. Det permanenta bettet kan utvecklas normalt även om det finns felriktade, för få eller för många mjölktänder.
Så studerar jag bettformen. Saxbett är det vanligaste. Över- och underbett noteras i protokollet även om underbett är tillåtet i rasstandarden. Det går inte att hålla 280 rasers bettformer i huvudet och ingen tar illa upp över att man noterat vad man ser. De flesta onormala överbett och underbett uppträder betydligt senare än vid åtta veckors ålder.
Även bakre delen av käkarna undersöks och jag tittar i gomtaket efter gomspalt. Tungan skall ha normal form och jag tittar även på att gomsegel och halsmandlar är normala.

5. Andnings- och cirkulationsorgan
Andningsorganen börjar i nosen. Onormalt små näsborrar förekommer och kan ge snarkande andningsljud eller andtäppa vid ansträngning. Luftstrupen kan följas längs halsen och man kan lätt kontrollera med fingertopparna att den har normalt formade broskringar och normal vidd.
Lung- och hjärtljuden avlyssnas med stetoskop på flera ställen på båda sidorna av bröstkorgen. De olika hjärtklaffarna bedöms var för sig och även området ovanför själva hjärtat där missljud hörs vid fel på blodkärlen till och från hjärtat. Samtidigt som jag lyssnar på hjärtat känner jag på ljumskpulsen som skall slå samtidigt med hjärtslagen och vara distinkt och stadig.

6. Urin- och könsorgan
Hos både tikar och hanhundar kontrollerar jag att det inte rinner urin okontrollerat och att det inte finns några flytningar. För hanhundar kontrollerar jag att förhudsmynningen inte är för trång och att man kan röra penisen fram och tillbaka i förhuden. Testiklarna undersöks och skall idealiskt vara på plats i pungen vid åtta veckors ålder.
Flera knep finns för hur man kan hålla och lägga valparna för att underlätta undersökning. Vanligen ger jag uppfödaren besked om var testiklarna ligger men (ännu) ej nedvandrade testiklar kommenteras inte i intyget. Enligt SKKs regler behöver de inte vara nere förrän vid en ålder av sex månader.
På tikarna noterar jag att blygden ser normal ut och sitter på normal plats. Ibland förekommer ”indragen vulva” vilket innebär att blygden sitter onormalt långt fram och omges av ett hudveck. En nästan normal blygd kan ses hos tvekönade individer (hermafroditism). En hermafrodit har en mindre bullig och mer bakåtriktad blygd. Mellan blygdläpparna kan man finna en underutvecklad penis.

7. Rörelser
Undersökning av valparnas rörelser står långt ner i intyget men i praktiken är det oftast den undersökningen jag börjar med.
Valparna är piggast när man just kommit för att sen lägga sig och snarka medan syskonen undersöks individuellt. Genom att iaktta valparna tillsammans i hagen kan man se var och en i skritt och trav i full frihet.
Under den stund jag bara står och tittar in i valphagen får jag dessutom en ganska god uppfattning om allmäntillstånd och kondition. Skulle jag ana något onormalt hinner jag också fundera på det en stund innan valpen kommer upp på bordet.
Det mest förfärliga som kan hända en intet ont anande uppfödare är nämligen att man hittar något oväntat fel på valparna. En hel del takt och diplomati kan behövas för att framföra ett sådant besked.

 
Flyttfärdig
Flyttfärdig. För allra sista gången i uppfödarens välkända famn?

 

8. Skelett, muskulatur, senor och leder
Skelettet undersöks från nosen till svanstippen. Pannans lutning observeras med tanke på vattenskalle, hjässan och nacken undersöks med fingrarna avseende fontaneller. Halsen och ryggen iakttas för snedhet, revbenen och bröstkorgen för att påvisa platt bröst, skador eller böjt bröstben. Svansen rullas ihop neråt och åt sidorna för att hitta sammanväxta kotor (speciellt i vissa raser) och känns igenom för att hitta knickar.
Så undersöks varje led i alla fyra benen avseende svullnad, rörligheten vid sträckning och böjning och att inget av detta utlöser smärta. Tassarna undersöks också och tårna räknas medan jag kontrollerar att de är normalt rörliga i alla leder, och att de inte saknar klor, är hopväxta eller förkortade.

9. Övriga anmärkningar (kullsyskon)
Syskonens undersökningsresultat tas inte alltid upp (olika intygsblanketter finns). Om denna punkt finns på intyget tar jag bara upp avvikelser av betydelse.
Till exempel kan man nämna: ”tre syskon har ljumskbråck” eller ”två syskon är döva” eller ”alla valparna har diarré och är magra”.

10. Råd och allmänt omdöme
Om valparna är fina och friska och dessutom trevliga, i god kondition och väl uppfödda skriver jag gärna det på intyget. Några positiva ord är en uppmuntran för uppfödaren och valpköparen. Och de flesta valpar är verkligen jättefina.

Dagsformen gäller
Även om man gör en riktigt noggrann undersökning kan man sällan uttala sig om något annat än dagsformen. Även den friskaste valpkan bli sjuk eller växa fel senare i livet. Ett kommande armbågs-, knä- eller höftfel ger inga som helst symtom vid åtta veckors ålder. Inte heller kan man lämna någon garanti för att testiklarna skall komma ner, det permanenta bettet bli normalt eller att hunden inte skall utveckla en ärftlig ögonsjukdom.
Tänk på mannen som lagade det förfärliga missljudet i kyrkorgeln med en minuts inspektion som avslutades med en lätt spark mot en viss pipa. Kantorn klagade på räkningen som var på tre hundra kronor. Oskäligt för bara en spark tyckte han. Svar kom per omgående: sparken är gratis; arvodet är för att veta var och hur man skall sparka...
Under den tid du läst den här artikeln har jag förmodligen hunnit besiktiga ganska många valpar och titta på ännu många fler saker än de jag nämnt ovan. Uppfödaren är sällan medveten om hur mycket man kan hitta på en valp vid en till synes enkel undersökning medan man babblar om ditten och datten. Ändå är det knappast något som passerar det tränade ögat.
Berit Wallin
Veterinär Berit Wallin-Håkansson arbetar på Regions Djursjukhuset i Strömsholm.
Berit är en av Sveriges främsta specialister på ögonsjukdomar.
I sina artiklar beskriver hon, ofta i en kåserande form, olika sjukdomar som hunden kan drabbas av..."Enligt Svenska Kennelklubbens regler skall valpar vara besiktigade inom en vecka före försäljning. Det skall ge uppfödaren och valpköparen den tryggheten att valpen är felfri vid leveransen – eller att eventuella fel upptäcks."För Hundsport.se: Vet. BERIT WALLIN-HÅKANSSON

Upphovsrättsskyddat
HUNDSPORT Box 201 36, 161 02 Bromma. Besök: Ranhammarsv. 4.
TEL: 08-80 85 65 | FAX: 08-80 85 95 |
E-POST: hundsport@swipnet.se
Huvud-lankar...
Ga upp... HUNDSPORT. Box 201 36. 161 02 Bromma. Tel: 08-80 85 65. Fax: 08-80 85 95.
Copyright: Sv. Kennelklubbens tidskrift HUNDSPORT. Alla rättigheter förbehållna.