Bild Laddas… Bild Laddas…
bild ladas…
bild ladas…
Hundsport | Redaktionellt
Uppd.
2013-04-25
Bid ladas…
Arbetar på Regions Djursjukhuset i Strömsholm. Berit är en av Sveriges främsta specialister på ögonsjukdomar. I sina artiklar beskriver hon, ofta i en kåserande form, olika sjukdomar som hunden kan drabbas av...
Bild laddas...
Allt material på Hundsport.se är upphovsrättsskyddat och alla rättigheter är förbehållna.
Bild laddas...
Knä i böjställning sett framifrån. Den röda pilen visar det trasiga korsbandet. (Tack till Kruuse Svenska AB för bilden).
Bild laddas...
Artroskopisk operation. Instrumenten och ”titthålet” är på plats.
Bild laddas...
Vid artroskopi arbetar man med stor förstoring och små instrument. Den röda pilen pekar på ett instrument i leden. Kirurgen på bilden har inget samband med texten.
[Tack för lån
av bilderna till:
Kruuse Sv. AB]

 

Diagnosen är: KORSBANDSRUPTUR

Dåliga knän förekommer hos både människor och djur. Hos hundar är skada på korsbandet en vanlig diagnos.

ÖVER ETT STÅND vajar en flagga med en stolt kråmande vinthund. Lure coursing! Fika i korgar, picnic-filtar, termosar och mackor. Solen baddar över sommarängen. Små grupper med hundar i koppel. Salukis med silkiga öron och svepande svansar. Lure coursing är inte bara en folkfest. Det är framför allt en sport som sätter hundens snabbhet och smidighet på prov.

Bild laddas...Bakbenets och knäledens komplicerade anatomi.

En lina drar en haratrapp, ”lure”, i sicksack mellan rullar som är nerstuckna i jorden. I ena änden står en maskin som halar in linan, i den andra släpps hundarna, två åt gången. ”Haren” rusar genom fältet med hundarna hack i häl. Här får vinthundarna utlopp för sin jaktlust och sin springglädje.

Olika moment ger stilpoäng. Det räcker inte att komma först, det skall göras på rätt sätt också. Linas mage pirrar. Shami har haft litet känning av ett knä efter något lopp, men inte värre än att det har gått över med vila och medicin. Banan är lång och ganska knixig.

Shami är inte så duktig på skarpa svängar. Att banan är lång och tung passar honom däremot bra. Han är uthållig på långa distanser, en så kallad stayer. Nu står Lina redo att släppa. Haren far iväg. Signalen kommer. Hundarna släpps. Gräset yr. Loppet går.

Men något är på tok med Shami. Han stannar redan efter halva sträckan. Kommer hoppande tillbaka på tre ben. Han har skadat sitt dåliga knä. Korsbandet har gått av.

Undersökning

–Skada på korsbandet är den vanligaste av knäskadorna, förklarar veterinär Tony medan han undersöker Shami. Typiskt är att hunden skriker till och slutar gå på sitt ben, just som Shami, och så håller han benet upplyft med böjt knä. Att det är knät som smärtar kan man fastställa genom en enkel undersökning.

Man börjar, förklarar Tony, upp-ifrån och går neråt och undersöker de olika lederna försiktigt. Reaktionen vid en akut skada i knät brukar vara lätt att avläsa: hunden markerar tydligt att det gör ont när man böjer och sträcker just den leden.

Med noggrann palpation (man känner med fingrar och händer) gör Tony en första bedömning av knät. Sen får Shami lugnande och smärtstillande medel så han inte är rädd eller har ont, men ändå reagerar när Tony sätter fingret på en öm punkt. Fingrarna söker efter en svullnad eller grop eller annan konturstörning, händerna böjer och sträcker benet i ytterlägena; framåt, bakåt och åt sidorna, pressar ihop leden och avslutar med ett så kallat draglådeprov.

”Draglåda” eller ”positivt draglådeprov” innebär att man kan dra underbenet framåt onormalt mycket i förhållande till lårbenet. Draglåda är ett patognomoniskt tecken på att främre korsbandet gått av helt.

Med patognomoniskt menar man ett specifikt och typiskt symtom som inte kan tyda på någon annan skada än, i detta fallet, ruptur av korsbandet. En total ruptur föregås ofta av små partiella skador som ger vissa förkänningar, precis som hos Shami: litet ont i knät då och då men inget dramatiskt.

Knäts uppbyggnad

Knäleden är komplicerad till sin byggnad. Den utsätts för stora påkänningar och detta kräver en stadig konstruktion. Den är dessutom försedd med olika sinnrika förstärkningar som tar upp sido- och rotationskrafter. Knäledens anatomi framgår av bilderna ovan.

Två långa rörben ingår i leden, lårbenet och underbenet. Mellan ledytorna ligger meniskerna, två halvmånformade, stötdämpande skivor av bindväv och brosk. Framåt skyddas knät av de stora lårmusklernas sena och av knäskålen. Knäskålen har en ledyta mot lårbenet och det ger extra stadga. I sidled fixeras leden av starka ledband, ett på vardera sidan, som hindrar att knät viks inåt eller utåt. De skadas sällan.

Mitt inuti leden, mellan ledytorna, finns ytterligare två ledband – främre och bakre korsbandet. Främre korsbandet tar upp kraften när underbenet vill glida framåt. Det är det ledband som oftast skadas. Det bakre korsbandet skadas bara om det främre redan har gått av.

Korsbandet går inte sönder av lugna rörelser på plan mark. Nej, det är när hunden förlorar balansen i hög fart som hållfastheten sätts på prov.

Det finns klassiska tillfällen då ett korsband går av. Typiska sådana situationer är när hunden gör ett tvärt kast med kroppen medan tassen är fixerad i marken eller landar fel på benet när den hoppat efter en boll. Vissa anatomiska drag kan öka risken för en korsbandsskada. Personligen har jag noterat att en del hundar med dåliga korsband har ovanligt långa underben.

Operation

Behandlingen av en korsbandsskada beror på hundens storlek, användningsområde och ålder. En åttaårig dvärgpudel som lever stillsamt kan självläka med vila på mindre än två månader, utan att få mer besvär av sitt knä. En medelstor och aktiv brukshund är sannolikt bättre hjälpt av en operation. En bjässe, som en sjuttio kilos mastiff, måste definitivt opereras.

De kirurgiska metoderna har utvecklats. Förr gjorde man oftast en enkel upprensning av leden, tog bort de trasiga delarna av korsbandet och rättade till ena menisken. Den metoden åtföljdes senare av att man ersatte korsbandet med olika material, antingen tillskurna av en närliggande muskelhinna eller helt konstgjorda.

Utvecklingen fortsätter att gå framåt på knäkirurgins område och en ny metod med ännu bättre resultat håller på att ”erövra världen”. Just en sådan operation kan bli aktuell för Shami.

Artroskopi

Låt oss nu se hur undersökningen av Shami fortskrider. Tony kan höra, eller snarare känna, ett svagt knäppande ljud i knät. Shami kan även ha skadat en menisk. Röntgen ger ingen ökad klarhet utan ledens inre delar behöver undersökas ”på plats”.

Tony använder sig här av artroskopi, en variant av titthålskirurgi (se bild). Vid artroskopi gör man ett litet hål rakt in i leden och genom det för man in ett ”tittrör” med belysning. Röret är kopplat till en monitor. Den kraftigt förstorade bilden förs upp på en skärm. Man får en bra förstoring av de delar man vill undersöka (bild 2). Man kan även göra vissa operationer genom att föra in speciella instrument genom ett annat hål i leden.

Tony konstaterar att det finns gamla förändringar på korsbandet som tyder på upprepade äldre trauman. Han kan bekräfta att den akuta hältan orsakas av att det främre korsbandet är helt avslitet. Det finns inga skador på menisken.

Skadan är sålunda helt kartlagd. Nu följer samråd med djurägaren och beslut om fortsatt åtgärd. Medan Lina och Tony diskuterar lämnar vi dem och Shami, som djupt sovande på en bår rullas in till uppvakningsavdelningen. Framöver skall vi titta på hur operationen av hans knä går till.

Bild Ladas…
SKK Info-Avd.
Bild Laddas… Bild Laddas…
Hundsport
Gå upp! Hundsport | Copyright