Bild Laddas… Bild Laddas…
bild ladas…
SKKs tidskrift Hundsport
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…

Hundstatistik | 728.972 hundar

Så många hundar fanns det i Sverige den 21 september 2006. Och medan Statistiska Centralbyrån (SCB) ändå räknade alla hundar, passade man samtidigt på att ta katterna också. Samt kaninerna, hamstrarna och alla andra sällskapsdjur.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (SCB) fick uppdraget av den ideella föreningen Manimalis. Men först ordnade Manimalis finansieringen genom tre andra hundintressenter – Svenska Kennelklubben (SKK), försäkringsbolaget Agria och foderföretaget Masterfoods.

Varför är det så viktigt att veta hur många hundar det finns i landet? Vi frågade Manimalis ordförande Ulla Björnehammar, som är veterinär i Uddevalla.

– Viktigt? Nej, det vet jag inte om det är. Men det är en fråga som vi har haft uppe många gånger under årens lopp och vi har aldrig haft några exakta siffror att komma med. Nu har vi det, och som underlag kan det vara väsentligt för planering av rastplatser, hundlatriner med mera samt också för stöttning av olika klubbar som tränar hundarna.

– Grupper som matproducenter, veterinärer, trimmare med flera kan likaså behöva information om sällskapsdjur för sina respektive affärsverksamheter.

Klart svar på klassisk fråga
Den gamla slitna frågan hur många hundar det finns i Sverige har framför allt ställts till SKK i alla tider. Svaret har varit höftat mellan tummen och pekfingret. Ingen visste säkert. Inte ens på den tiden vi betalade hundskatt.

Ville man ha några siffror då, fick man ringa alla landets 280 kommuner och fråga var och en hur många hundar de hade och sedan räkna ut totalsumman själv samt ta med i beräkningen att alla hundägare kanske inte var så noga med skatten – i vart fall inte på landsbygden.

En fördel med årlig skatt var att man anmälde när hunden hade dött och därför var kommunerna hyfsat uppdaterade med hund-innehavet. Hundskatten slopades 1996 och sedan fanns det inga möjligheter att ha koll på hundantalet.

Försäkringsbolagen kunde hjälpa till med uppskattningar men de blev långt ifrån tillförlitliga.

Obligatorisk id-märkning
Den första januari 2001 fick Sverige en lag om obligatorisk id-märkning av hundar och att uppgifterna skulle införas i ett centralt register. Lagen kom till efter flera års debatter om kamphundar och problemet med att finna en ansvarig ägare när hundar orsakade olyckor.

Dessutom är det alltid praktiskt att snabbt kunna nå ägaren till en upphittad hund. För registreringen betalar hundägaren en engångskostnad på 150 kronor. Registret administrerades till en början av SKK, som redan hade 450.000 rashundar i sitt hundägarregister.

År 2005 presenterades en siffra, 900.000 hundar, och den baserades på en undersökning gjord av foderföretaget Masterfoods och försäkringsbolaget Agria genom intervjuer med 8.000 hushåll.

–Det kändes inte bra att vi hela tiden fick så stora differenser, säger Ulla Björnehammar. Ska man ha ett svar att ge dem som frågar, så ska man kunna basera detta på en undersökning som inte kan ifrågasättas.

Osäkert statligt register
Man trodde ju att det statliga hundregistret skulle bli exakt eftersom det ju är olagligt att inte registrera sin hund, men det visade sig att många nyblivna hundägare som köpt blandrashundar eller oregistrerade hundar struntar i att anmäla dem. Eller så säger man sig inte känna till lagen...

Många bryr sig heller inte om att anmäla att den registrerade hunden har avlidit, eftersom det inte är någon årlig kostnad för registerhållningen.

Registret har ännu inte börjat plocka bort hundar med automatik, men det kommer säkert att ske senare. Finns en hund äldre än 20 år i registret, bör det plinga till och poppa upp en röd flagga.

Det statliga hundregistret är nog det mest osäkra. Den 13 januari 2007 innehöll det 431.961 hundar och den sista september 2006 var det 417.264 hundar – alltså 14.697 färre.

Den statliga summan på 417.264 hundar är intressant och det är den vi ska jämföra med vår rubriks siffra på 728.972 hundar.
Det är en skillnad på mer än 300.000 hundar!

Säkerställda siffror
Statistiska Centralbyråns undersökning omfattar 20.200 personer och eftersom statistik är en noggrann vetenskap finns det regler för hur man ska välja ut dessa intervjupersoner – ålder, kön, bostadsort, civilstånd och mycket, mycket mer. Detta underlag finns redan i SCBs datorer.

De, som ingick i undersökningen fick frågorna per post. SCB fick svar från 67 procent av de tillfrågade, vilket anses som ett bra resultat och en siffra som går att arbeta vidare på i en sådan här undersökning.
Vad kan vi nu utläsa av statistiken? Jo:

"Medel-Karo"
Den som har lust att fördjupa sig i statistiken kan komma fram till att Medel-Karo är en hund som bor på landsbygden norr om Dalälven. Han/hon är 5,25 år och har en husse och matte och de bor i villa. Medel-Karo är registrerad i SKK och han/hon är försäkrad.

Sid Uppd.
2010-09-08
SKK

Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga.

Tel: 08/795 30 00.
Fax: 08/795 30 40.

info@skk.se
medlem@skk.se
www.skk.se
SCB STATISTIK Intressanta hunddata

HAntalet hushåll med hund eller katt är 1.222.000 och det är 26 procent av de svenska hushållen.

Av dem har 552.000 (12,8 procent) hund – i genomsnitt 1,32 hundar per hushåll.

Och 726.000 (16,8 procent) av hushållen har i genomsnitt 1,73 katter och i ovanstående siffror räknar man de 3,6 procent av hushållen som har både hund och katt.

I hushåll där det finns barn, har man oftare katt än hund – 22,5 procent kattägare mot 19,3 procent hundägare. Har man barn har man dessutom fler katter och hundar än genomsnittet – 1,96 katter och 1,35 hundar.

Att 50 procent av hundarna i Stockholms, Göteborgs och Malmös förortskommuner är av blandras till skillnad mot i princip alla andra orter där andelen rashundar är sju av tio hundar. Totalt sett har 65 procent av Sveriges hundar stamtavla utfärdad av SKK. Denna andel har varit konstant de senaste tio åren.

Att de flesta hundarna finns i glesbygdskommunerna (174 hundar/1.000 invånare).

Att storstäderna (27 st) har minst antal hundar (67 hundar/1.000 invånare).

Att Västerbotten och Norrbotten har flest hundar (19,4 procent av hushållen).

Att Halland och Västra Götaland har minst antal hundar (10,8 procent av hushållen).

SKK Info-Avd.
Bild Ladas…
Bild Laddas… Bild Laddas…
Hundsport
Gå upp! Hundsport | Copyright